wz

Norsko 2001

• Norsko 2001 • Oslo • Rondane • Lom • Galdhoppigen • Urnes • Hjele, Vetti • Fjord • Gjende, Lilehammer • Fredriksten •

První noc jsme strávili na pobřeží malého přístavu v jižní části Norska. Byla to štreka, z Domažlic na jich Norska téměř 24 hodin jízdy s malými přestávkami a trajektem.
První noc v Norsku byla ve znamení bouřky. Naštěstí to byla jediná bouřka, kterou jsme zažili , ale zato byla pořádná.

nor16.jpg (38066 bytes)
Naše prví noc v Norsku. Přístaviště asi 100 km jižně od Osla

    Další den ráno jsme se probudili do deště a za deště jsme také balili a vydali se  na cestu po Norsku. Auta pěkně topila, takže za chvilku jsme všichni oschli a rozmrzli. Dojeli jsme do Osla, kde jsme dali menší pauzu a navštívili Vigelangův park a muzeum vikingských lodí. Déšť ustal a jak je vidět i na některých fotkách dokonce nám i vysvitlo sluníčko. Vjezd do Osla jsme platili 13 NOK , ale díky výborné navigaci jsme udělali kolečko a zopakovali jsme si cestu přes mýto včetně placení ještě jednou.

    Vigelandův park můžete najít na severozápad od centra města. Vstup do parku je zdarma. Jsou zde vystavena díla světově proslulého norského sochaře Gustava Vigelanda (1896 - 1943). Vystaveny jsou zde žulové a bronzové plastiky znázorňující koloběh lidského života.
    Stezka mezi sochami vede od monumentálních bran z tepaného železa až k ústřední fontáně, která znázorňuje břímě života.
    To co nás v celém parku na první pohled zaujalo byl 12ti metrový obelisk, umístěný asi 100 metrů za fontánou. Tento sloup je tvořen z propletených lidských těl.

Vigelandův park
nor17.jpg (17031 bytes)
Pohled přes most směrem k fontáně a sloupu
nor18.jpg (22694 bytes) nor19.jpg (20806 bytes) nor20.jpg (20478 bytes)
fontána. Šlachovité sochy obrů nesou břímě života
nor21.jpg (22408 bytes)
12ti metrový sloup na kameném náspu
nor22.jpg (19524 bytes)
Pohled z náspu
nor23.jpg (19009 bytes) nor24.jpg (20953 bytes)
nor25.jpg (16577 bytes) nor26.jpg (27256 bytes) nor27.jpg (24786 bytes)
Paličák 
Asi nejvíce obdivovaná a fotografovaná socha malého vztekajícího se dítěte.

    Muzeum vikingských lodí je nedaleko centra a cesta sem nám autem trvala asi 10 minut. Vstup byl 30Nok. V obrovské síni jsou uloženy tři vikingské lodě pocházející z 9.století, na které je možné shlížet z jakýchsi balkónů k tomu určených. Kromě nádherných dubových lodí zde můžete také spatřit mnoho archeologických nálezů pocházejících z Osebergu, Gokstadu a Tune.

Muzeum Vikingských lodí
nor28.jpg (16072 bytes) nor29.jpg (20682 bytes) nor30.jpg (21949 bytes)